Limmade träförband

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Utvecklingen av förbandsmetoder är viktigt för att utveckla konstruktionslösningar. Under det senaste decenniet har forskning på limmade förband utförts, främst på inlimning av stålstag och plattstål i limträ. Förhoppningen är att spänningen ska fördelas jämnare i förbandet och att brott ska kunna undvikas. Hypotetiskt sett skulle det kunna göra knutpunker utan synliga förband möjliga vilket även skulle gynna arkitekternas önskemål. Genom en sammanställning av tidigare forskning dras en jämförelse mellan testresultaten och en antagen knutpunkt som belastas av egentyngder och variabla laster. På så sätt kan limmets kapacitet konkretiseras. Även problematik som uppstår och förutsättningar som måste utvecklas redovisas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)