Villa Örnen

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: Detta examensarbete är ett samarbete med Fiskarhedenvillan i Borlänge där arbetsuppgiften gått ut på att göra ett nytt kataloghus. Peder Nordström, bygglovschef på Fiskarhedenvillan lade fram några önskemål för husets utformning och funktion. Det ska vara ett modernt hus som passar in på deras koncept och huset skulle passa en barnfamilj. Men det ska även kunna ändras och passa för familjer med fler eller färre personer.   Den nya husmodellen har skapats genom skissarbete som sedan utvecklats och ritats upp i Autodesk Revit Architecture. Det som ligger till grund för arbetet är förutsättningarna som gavs av Nordström ifrån början. Arbetet började med att ett byggprogram togs fram. Utifrån byggprogrammet gjordes två skissförslag varav ett av skissförslagen ansågs mer tilltalande och arbetades vidare med. Efter handledning från skolan och Fiskarhedenvillan gavs det råd och synpunkter på tillägg till planlösningen. Husets konstruktion är densamma som den Fiskarhedenvillan använder sig av. Under arbetets gång har Boverkets byggregler använts när det gäller tillgänglighet.   Resultatet blev en modern 2-plansvilla inspirerad av funktionalismen med klassiska inslag i fasadpanelen. Huset har en öppen planlösning med 6 rum och kök på 175 kvm. I detta arbete har fokus lagts på det arkitektoniska utformandet med en tanke på miljöaspekter.   Husmodellen presenteras i form av en utförlig beskrivning av planer, bilder och ritningar. Planlösningar, fasader och sektion redovisas i form av ritningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)