Sökning: "bosutinib"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bosutinib.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Effects of protein kinase inhibitors on chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Hasan Imam; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : B cell Chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is a neoplastic disorder characterized by accumulation of B lymphocytes due to uncontrolled growth and resistance to apoptosis. Src family kinases (SFKs) are non receptor tyrosine kinases present in the cytosol, which couple with downstream B cell receptor signaling and thus mediate growth, survival, proliferation and antiapoptosis. LÄS MER