Sökning: "Environment"

Visar resultat 1 - 5 av 27210 uppsatser innehållade ordet Environment.

 1. 1. Tree stump manipulation - An experimental method to accelerate decomposition in tree stumps to compensate for the shortfall in dead wood substrate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Leonard Reneman; [2021-11-29]
  Nyckelord :stumps; dead wood; extraction; biodiversity; natural disturbances; mimicking; manipulation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. ZWEITSPRACHERWERB UND SPRACH-EINSTELLUNG IM STANDARD-DIALEKT-UMFELD. Eine soziolinguistische Studie von Lernenden aus Schweden und Norwegen in der Deutsch-schweiz

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lea Späti; [2021-11-22]
  Nyckelord :tyska; master; Zweitspracherwerb; Spracheinstellung; Sprachgebrauch; Sozio-linguistik; Schweizerdeutsch; Standarddeutsch; Diglossie; Deutschschweiz; Schweden; Norwegen;

  Sammanfattning : EnglishSecond language acquisition and language attitudes in a standard-dialect environment. Swedes and Norwegians in German-speaking Switzerland.The simultaneous acquisition of Swiss German and Standard German in a standard-dialectal en-vironment such as German-speaking Switzerland poses a huge challenge for L2 learners. LÄS MER

 3. 3. Hvordan fjerne Clostridioides difficile fra sykehusmiljøet? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Anne Hilde Sakserud; [2021-11-22]
  Nyckelord :Clostridioides difficile;

  Sammanfattning : Innledning: Clostridioides difficile er en sporedannende bakterie som kan forårsake sykdom av ulik alvorlighetsgrad, fra lett diaré til pseudomembranøs kolitt og død. Bakteriene er en kjent årsak til helsetjenesteassosiert infeksjon over store deler av verden. LÄS MER

 4. 4. Employee Engagement in a COVID-19 Context: Exploring communicative displays of employee engagement among enforced remote workers

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Olivia Pernefors; Sara Bjurenvall; [2021-11-12]
  Nyckelord :Employee engagement; social exchange theory; remote work; COVID-19; communication;

  Sammanfattning : COVID-19 enforced remote work in a rapid and unplanned manner for a big part of the population, and the remote way of working is expected to continue beyond the pandemic. The extensive transition to working remotely has affected several aspects of organizational life and one of them concerns employee engagement which holds a dual promise of both organizational profitability and individual well-being. LÄS MER

 5. 5. EMBODIED QUESTION ANSWERING IN ROBOTIC ENVIRONMENT Automatic generation of a synthetic question-answer data-set

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Ali Aruqi; [2021-11-12]
  Nyckelord :Embodied Question Answering; Question Generation; Spatial Relations; Synthetic Data-sets; Multi-Modality;

  Sammanfattning : Embodied question answering is the task of asking a robot about objects in a 3D environment. The robot has to navigate the environment, find the entities in question, and then stop to answer the question. The answering system consists of navigation and visual-question-answering components. LÄS MER