Cookies på gott eller ont : En studie om hur tonåringar upplever att deras köpbeteende påverkas av digital one-to-one marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: I och med teknologins framfart har digital marknadsföring blivit ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att nå sin publik. Med denna digitala utveckling ökar också möjligheterna för marknadsföringen. Något som för 25 år sedan bara var en dröm är idag en mycket aktuell verklighet -nämligen digital one-to-one marknadsföring. Denna marknadsföringsform går ut på att enorma mängder data samlas in om individer som sedan används för att skapa personaliserade annonser anpassade just för dessa individers behov. Teknologin gör detta möjligt och denna marknadsföringsform befinner sig ofta på sociala medier. En konsumentgrupp som spenderar mycket tid på sociala medier är tonåringar. Denna studie ämnar därför undersöka hur tonåringar upplever att deras köpbeteende påverkas av digital one-to-one marknadsföring.  Kvalitativa intervjuer har utförts till empiriinsamlingen med respondenter i åldrarna 15-17 år. Alla respondenter känner sig påverkade av digital one-to-one marknadsföring. De känner oro för vad deras information används till och tycker att riskerna med att ge ifrån sig information överväger nyttan av att få anpassade annonser. Denna integritetsoro skulle möjligtvis kunna dämpas om information försågs med var företaget hittat den personliga informationen. Hos tonåringar kan denna marknadsföring skapa behov som de inte hade tidigare och bidra med fler alternativ för att tillfredsställa detta behov. One-to-one marknadsföring har alltså en direkt påverkan på tonåringars köpbeteende. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)