Att bygga ett socialt hållbart samhälle på ett ekonomiskt och hållbart sätt : Vad använder sig byggherrar i Malmö stad, Göteborgs stad, Skanska och föreningen Byggemenskap av för att skapa social hållbarhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik

Sammanfattning:

Denna rapport ger en bild av vilka olika saker byggherrar i Sverige

använder sig av idag för att öka den sociala hållbarheten. De projekt

som studerats är Bygga om Dialogen i Malmö, Älvstaden i Göteborg,

Vivalla i Örebro och föreningen Byggemenskap.

Genom att intervjua en person från varje område studeras likheter

och skillnader i hur man arbetat med den sociala hållbarheten vid

byggnation. I Malmö och Örebro studeras arbetet med att öka den

sociala hållbarheten vid renoveringsobjekt, hur får de hela områden

som länge haft ett dåligt rykte att bli socialt hållbara där stort fokus

ligger på att anställa långtidsarbetslösa.

I Göteborg och i föreningen Byggemenskap fokuserar man på att

föra in den sociala hållbarheten vid nybyggnation och hur vi kan bygga

hyresrätter som har en lägre hyra än nybyggda lägenheter i dagsläget

har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)