Polycystiskt ovariesyndrom : effekter av olika kostmetoder: en litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Bakgrund: Runt 5-10 % av kvinnor i fertil ålder har en diagnos av polycystiskt ovariesyndrom men ännu fler lider av syndromet utan en diagnos. Polycystiskt ovariesyndrom innebär att en kvinnas ena eller båda äggstockar är fyllda med cystor och att hon har en hormonstörning. Kosthållning har en betydande effekt på hur syndromet visar sig. Syfte: Se vad olika kostmetoder har för effekter på kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och vilken metod som är bäst. Metod: En litteraturstudie som analyserar tio vetenskapliga artiklar i fyra olika teman. Resultat: En hög-proteinkost, en kosthållning med lågt GI och ökad fysisk aktivitet ger alla tre positiva effekter på syndromet. En fettsnål kost ger mer negativa effekter än vad en fettrik kost ger. Studien visar att viktminskning också förbättrar syndromet. Slutsats: Mer forskning behövs om olika kostmetoders effekter på kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom i större studiepopulationer och olika kostmetoder har olika effekter på hur polycystiskt ovariesyndrom visar sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)