Imperfekt-Presens-Futurum : en examenskonsert av, med och runt Anna-Karin Westerlund

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

Författare: Anna-karin Westerlund; [2011]

Nyckelord: jazz;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)