En webbplats till två varumärken : Att utveckla en webbplats är mer än att göra en snygg design och fungerande kod

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Sammanfattning:

Ett företags webbplats är en av de viktigaste kommunikationskanalerna i dagens digitala värld. Det ärett virtuellt skyltfönster mot konsumenter, partners och anställda där företaget kan visa upp sina produkter och tjänster, men också kommunicera sin vision och sitt varumärke. Vissa företag använder också webbplatsen som marknadsplats och erbjuder sina kunder att handla online. Till sist kan en webbplats liknas med ett forum för dialog som något som sociala medier exempelvis bjuder in till. Likväl som det är viktigt att ta hänsyn till exempelvis användarvänlighet, tillgänglighet, designprinciper och målgrupper är det av största vikt att utgå från ett företags varumärkesstrategi vid formgivning och utveckling av en webbplats.

Men hur ser utvecklingsprocessen ut när uppdragsgivaren inte finns någon varumärkesstrategi?

Detta problem ställs jag inför i mitt praktiska examensarbete där uppdraget är utveckla en gemensam webbsida till två varumärken som saknar varumärkesstrategi. En annan problemställning som en webbutvecklare behöver ta hänsyn till är hur kod kan göras användarvänlig och användbar så att mottagaren kan ta över utvecklingen av webbplatsen efter överlämning av produkten. Även detta scenario ställdes jag inför under arbetet.

Denna rapport beskriver bakgrund och genomförande av Tehå:s och BeHagfullts gemensamma webbplats. Tehå:s och BeHagfullt är två butiker belägna i en stad med 13 300 invånare, med en målgrupp som är över 50 år och en ägare som själv ogillar många nya digitala medier.Rapporten har för avsikt att guida läsaren genom projektets alla faser och skapa en förståelse för utvecklingsprocessen i ett projekt där företaget saknar varumärkesstrategi.Resultatet blev en webbplats med tydliga knappar och många bilder anpassad efter målgruppens och företagets behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)