Jag tänkte mer på hur det egentligen var : En kvalitativ studie av v-logg i ett religionspedagogiskt sammanhang

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Lina Gullbrand; [2017]

Nyckelord: V-logg; vlogg; YouTube; religionspedagogik; sociala medier.;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)