Konsumenters uppfattning av flygskatten och dess påverkan - hållbara resor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Hanadi Secerovic; Lisa Jodlovsky; [2019-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)