Spelares upplevelser av rollspelspåverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Emma Lindberg; [2011]

Nyckelord: påverkan; c-uppsats;

Sammanfattning:

Idag är det allt vanligare att unga vuxna spelar internetbaserade rollspel (MMORPG) på sin fritid. För vissa rör det sig endast om en rolig hobby men för andra har det blivit ett tvång. Under flera år har forskare försökt att ta reda på hur individer påverkas av att spela dessa spel. Då tidigare forskning fokuserat på när individerna är offline har den här studien valt att fokusera på när de är online. Åtta intervjuer genomfördes med aktiva rollspelare i åldrarna 18-25 år. Syftet var att få fram hur de upplevde rollspelens påverkan. Data analyserades genom meningskoncentrering och resultatet visade att individerna upplevde en viss påverkan medan de spelade. Studien visade även att det fanns en upplevelse av varaktig förändring när de slutat spela. Det framgick också genom intervjuerna att spelen fick större betydelse ju längre individerna spelat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)