Influencer marketing - Kvalitet vs kvantitet En kvalitativ studie om hur influencer marketing och varumärkespersonlighet påverkar konsumenter i deras köpprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emma Henry; William Nordlund; [2021-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)