Sökning: "Luftmotstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Luftmotstånd.

 1. 1. Fordonsdynamiska effekter av en justerbar multi-element vinge jämfört med en single-element vinge för sportbilar - En teoretisk studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jacob Lind; [2019]
  Nyckelord :DRS; bakvinge; justerbar; single-element; multi-element; fordonsdynamik; fordonsmekanik; sportbilar; superbilar; klaffsystem; analys; teknik; downforce;

  Sammanfattning : Sportbilsbranchen har utvecklats i flera decennier och det råder en konstant efterfrågan för nya idéer och teknologier som kan förbättra sportbilar. Detta stämmer framförallt in inom superbilsbranchen, där det är en stor konkurrens mellan företag om vem som först utvecklar nya teknologier som gör deras bilar till de attraktivaste på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Numerisk beräkning av luftmotstånd på en personbil vid kurvtagning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Aliki Berndtsson; Robin Hagvall; Erik Josefsson; Filip Ljungqvist; Mattias Persson; Love Roos; [2017]
  Nyckelord :CFD; aerodynamik; luftmotstånd; lyftkraft; sidkraft; kurvtagning; DrivAer; MRF;

  Sammanfattning : Inom fordonsindustrin ligger idag stort fokus på att minska utsläpp från personbilar.Ett steg i detta är att minska bränsleförbrukning genom förbättring av fordonensaerodynamik. Bränsleförbrukningen mäts genom standardiserade körcykler som intetar hänsyn till de aerodynamiska förlusterna som uppstår vid kurvtagning. LÄS MER

 3. 3. External storage for SUVs

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :John Fransson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört under våren 2016 tillsammans med företaget 56 Nord som tillverkar och säljer takboxar. De är i nuläget i uppstarts-fasen och och deras produkt är nischad till en väldigt speciell målgrupp. Takboxen som de tillverkar, innehar väldigt förmånliga egenskaper gällande luftmotstånd, vikt och kvalité. LÄS MER

 4. 4. Digitala backspeglar - Fysisk-ergonomiska konsekvenser av arrangemang av digitala backspeglar i en lastbilshytt

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :ARVID LUNDIN; NEDIM ZAIMOVIC; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Backspeglar på dagens lastbilar bidrar till fordonets bränsleförbrukning på grund av det luftmotstånd som de orsakar. Detta bidrag kan minskas om de fysiska speglarna ersätts av digitala motsvarigheter, i form av kameror monterade på lastbilens utsida och bildskärmar placerade inuti lastbilshytten. LÄS MER

 5. 5. Reglerbar kylartäckning - En lösning till isbildningsproblematik i laddluftkylaren

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Hemmingsson; [2015]
  Nyckelord :Charge Air Cooler; Ice build-up; Condensation; Truck; CFD; Drag reduction; Aerodynamics; Laddluftkylare; Kondens; Isbildning; Lastbil; CFD; Luftmotstånd; Aerodynamik;

  Sammanfattning : Denna rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling.Arbetet innefattar en fallstudie som genomförts vid RTGA, Scania CV AB i Södertälje.Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts av undertecknad,teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2015. LÄS MER