Sökning: "Konceptgenerering"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Konceptgenerering.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling för framtidens arbetsplatser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Philip Ohlin; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; konceptgenerering; CAD; distansarbete; arbetsenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Companies have implemented major changes due to the recommendations of remote work introduced by the Swedish Public Health Agency as a result of the Covid-19 pandemic. Remote work has rapidly increased, and the forecast is that this flexible working method will remain. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av vaxflöde till bivaxdukar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jesper Hedlund; Linus Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; Detaljkonstruktion; Bivax;

  Sammanfattning : An automatic solution for a manual manufacturing operation can provide increased production with moreconsistent quality and a higher resource utilization. An operation that manually applies wax on cloth, which results in uneven quality, a lot of waste and the production speed is not optimal. LÄS MER

 4. 4. Eira : Fertilitetsguide

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Josefine Rehnmark; Stephanie Salomé Wilches Brinkmann; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatexamensarbete inom Teknisk Design MF132X på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts i uppdrag av företaget Ovulai. Syftet med arbetet var att utveckla en produkt förfertilitetsmätning genom att identifiera biomarkörer i saliv och livmoderhalssekret som korrelerar med hormonella skillnader under menstruationscykeln. LÄS MER

 5. 5. Omkonstruktion av bockverktyg : Från hydraulisk till elektrisk drivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johannes Skarin; Anders Nygren; [2021]
  Nyckelord :actuator; battery; bending; cad; ctc; copper; finite-element; transformer; bockning; batteri; cad; ctc; finita-elementmetoden; koppar; ställdon; transformator;

  Sammanfattning : A hydraulic bending tool is used in the manufacturing of transformer windings at Hitachi ABB Power Grids. This tool is used to create a pitch between the turns in the winding, a process which demands very strict tolerances during bending. Hitachi/ABB believes that the current tool is quite inconvenient and, in some cases, dangerous to use. LÄS MER