Sökning: "Konceptgenerering"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Konceptgenerering.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling för framtidens arbetsplatser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Philip Ohlin; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; konceptgenerering; CAD; distansarbete; arbetsenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Companies have implemented major changes due to the recommendations of remote work introduced by the Swedish Public Health Agency as a result of the Covid-19 pandemic. Remote work has rapidly increased, and the forecast is that this flexible working method will remain. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av vaxflöde till bivaxdukar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jesper Hedlund; Linus Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; Detaljkonstruktion; Bivax;

  Sammanfattning : An automatic solution for a manual manufacturing operation can provide increased production with moreconsistent quality and a higher resource utilization. An operation that manually applies wax on cloth, which results in uneven quality, a lot of waste and the production speed is not optimal. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av hölster till No More Boots verktyg SkiClicker

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Alex Öhman; [2021]
  Nyckelord :SkiClicker; Holster; Product development; No More Boots; SkiClicker; Hölster; Produktutveckling; No More Boots;

  Sammanfattning : SkiClicker är en produkt som används inom skiduthyrningar, skidverkstäder och skidbutiker. Verktyget används istället för skidpjäxan för att ställa in skidbindningens storlek. Genom att använda denna produkt kan uthyrningsprocessen bli mer tidseffektiv med anledning av att kunden inte behöver ta av sig en framprovad pjäxa. LÄS MER

 5. 5. VOID

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. LÄS MER