Sökning: "Emma Henry"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Henry.

 1. 1. Influencer marketing - Kvalitet vs kvantitet En kvalitativ studie om hur influencer marketing och varumärkespersonlighet påverkar konsumenter i deras köpprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Henry; William Nordlund; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. VD ROLLEN IDAG : En jämförande studie med utgångspunkt i Henry Mintzbergs roller.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Hedman; Emma Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; VD rollen; Henry Mintzberg; Chefsrollen;

  Sammanfattning : Definitionerna kring ledarskap är många och forskare har i årtionden ägnat sig åt att studera ledarskapet som sådan. Inom ledarskapet finns det därtill olika chefsnivåer, där den kanske mest framträdande är den verkställande direktören. LÄS MER

 3. 3. Vintergröna växter i staden : en tillgång för stadsrummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Nilsson; Saga Thornberg; [2016]
  Nyckelord :vintergrönt; vintergröna växter; barrväxter; staden; offentliga rum; evergreens; conifers; city; urban space;

  Sammanfattning : Detta arbete är en studie över hur man kan använda sig av vintergröna växter inom stadsplanering. Studien behandlar framförallt hur man rent gestaltningsmässigt kan använda sig av denna växtgrupp. Den tar även upp både fysiologiska och gestaltningsmässiga för- och nackdelar med att använda sig av vintergrönt växtmaterial. LÄS MER

 4. 4. The Perfect Gentleman: Exploring a Development of Masculine Ideals in Jane Austen's Heroes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Jenny Rothman; [2011]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Sense and Sensibility; Pride and Prejudice; Mansfield Park; Emma; Persuasion; hero; heroes; gentleman; gentlemen; Henry Tilney; Edward Ferrars; Colonel Brandon; Mr Darcy; Edmund Bertram; Mr Knightley; Captain Wentworth; eighteenth-century literature; nineteenth-century literature; masculine ideals; chivalry; politeness; chivalrous; chivalric ideal; polite ideal; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The fact that Jane Austen composed and edited her novels during two eventful decades in Britain’s history excites an interest to investigate if this has affected the creation of her characters. This thesis explores whether Austen’s heroes develop in accordance with a shift in masculine ideals that can be discerned around the turn of the nineteenth century. LÄS MER