Sökning: "functional beverage"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden functional beverage.

 1. 1. Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Blomstrand; Pernilla Sofia Lejdström; Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; marketing; digital marketing; energy drink; functional beverage; health risks; awareness.; Attityder; marknadsföring; digital marknadsföring; energidryck; funktionsdryck; hälsorisker; medvetenhet.;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. LÄS MER

 2. 2. En funktionsdryck somkommunicerar SMART : En kvalitativ studie om betydelsen en unik visuell identitet kan ha för att kommunicera effektivt till studenter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alfred Lundqvist; Christian Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :visual identity; strategic communication; brand; functional beverage; students; visuell identitet; strategisk kommunikation; varumärke; funktionsdryck; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med det här projektarbetet är att undersöka betydelsen en unik visuell identitet kan ha för att kommunicera effektivt till målgruppen studenter, samt att formge den visuella identiteten. För att ge kontext till syftet utformades den visuella identiteten som ett fiktivt funktionsdrycksvarumärke. LÄS MER

 3. 3. Energidryckmarknaden - var finns hålen i marknaden? : En kvalitativ ansats kring marknadspositionering på energidryckmarknaden med intervjuer från NOCCO, NAIA och energidryckkonsumenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anisa Hodzic; Nicki Monsefi; [2020]
  Nyckelord :Positionering; konkurrens; konsumentbeteende; varumärke; energidryck och etablering.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date                                    2020-06-09 Level                                  Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr  Institution    School of  Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University. Authors        Hodzic, Anisa                     & Monsefi, Nicki (98/11/06)                        (98/12/18) Title                                    The energy drink market - where are the gaps in the market?  Tutor                                  Aswo Safari Keywords       Positioning, competition, consumer behavior, branding, energy drink and establishment. LÄS MER

 4. 4. Myten om NOCCO -En multimodal kritisk diskursanalys av NOCCOs Instagramkonto

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cherie Taubensee; Karolina Vestman; [2019]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Instagram; social actors; health; fitness; NOCCO;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the functional beverage NOCCO’s Instagram account. The purpose is to expose how they use discourses of health and fitness in their marketing. In particular we analyze the social actors in the pictures. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av en ergonomisk produkt för servering av dryck på flygplan : Fallstudie hos August Lundh

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gabriella Bodlander; Jennifer Simonsson; [2016]
  Nyckelord :product development; flight catering; ergonomics; “SAS-kannan”; 3Dprinters; juice pitcher; serving; drip free; stability; Tritan; injection molding; SolidWorks; produktutveckling; flygcatering; ergonomi; SAS-kannan; 3D-skrivare; juicekanna; servering; droppfri; stabilitet; Tritan; formsprutning; SolidWorks;

  Sammanfattning : To prevent damage to the cabin crew an optimal coffee- and teapot in a number of aspects in airline catering was developed, so called “SAS-kannan”. It was launched in 1980 and has been manufactured in over 300 000 copies, which has worn out the mold and it is in need of replacement. LÄS MER