Saudiarabiens militära åtaganden- Ett realistiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I Januari 2015 inledde Saudiarabien med stöd av tio andra länder sina flygbombningar mot Houthi-rebellerna i Jemen. Flygattacker och intensiva strider har drastiskt förvärrat den humanitära situationen i landet. FN uppskattar att hundratusentals människor drivits på flykt. Samtidigt pågår ett blodigt inbördeskrig i Syrien sedan 2011 där Saudiarabien inte agerat militärt mot regimen. Att Saudiarabien agerat militärt i Jemen beror enligt många på att man vill hindra att Iran får mer inflytande i regionen, men med det resonemanget så borde de agerat i Syrien också. I den här uppsatsen undersöker jag hur Saudiarabiens beslut att intervenera militärt i Jemen, men inte i Syrien kan förstås ur ett realistiskt perspektiv. Utifrån realistisk teori valde jag att undersöka hur egenintressen, det anarkiska systemet och maktbalans påverkat Saudiarabiens beslut om intervention. Resultatet visar att Saudiarabiens egenintressen kan förklara intervention i Jemen men inte i Syrien. Intervention i Syrien försvåras av andra stormakters intressen i landet, men även att Syrien och dess allierades maktposition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)