Fast eller rörlig växelkurs?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att analysera fyra europeiska länders ekonomiska utveckling de senaste åren för att se om det finns skillnader beroende på landets val av växelkursregim. Hypotesen är att det finns fördelar för de länder med rörliga växelkurser som enligt Mundell-Flemming-teorin har möjlighet att använda penningpolitik som stabilisator vid finansiella störningar och perioder av sämre konjunkturer. Denna uppsats har visat på att vissa skillnader i den ekonomiska utvecklingen finns i den mån att de länder som valt rörlig växelkurs snabbare, säkrare och mer effektivt har haft möjlighet att stabilisera en ekonomisk chock utifrån genom deprecieringar av sin valuta. Dock står de kortsiktiga fördelarna med att använda penningpolitik som stabilisator mot vinsterna som på längre sikt kan finnas i ett EMU-medlemskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)