Statliga Budgetunderskott, Sparande och Ekonomisk Tillväxt - En studie om ricardiansk ekvivalens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Finanspolitik samt dess mikro- och makroekonomiska påverkan har varit en omdiskuterat dispyt i modern nationalekonomisk historia. Länge ansågs det möjligt att stabilisera konjunkturen genom ekonomiska stimuleringsåtgärder. Detta tänk kom dock att bli ifrågasatt genom utvecklandet av hypotesen ricardiansk ekvivalens, som hävdar att finanspolitik som syftar till att höja aggregerad efterfråga är helt verkningslöst. I syfte att undersöka huruvida ricardiansk ekvivalens företes i verkligheten, undersöker denna studie sambandandet mellan statliga budgetunderskott och hushållens sparande samt den ekonomiska tillväxten för länderna Sverige, Storbritannien, Österrike och Kanada under tidsperioden 1985K1 - 2015K4. De empiriska resultaten uppvisar inget sådant absolut samband, men att det finns tendenser till att finanspolitik inte alltid får sina avsedda effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)