Sökning: "ricardiansk ekvivalens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ricardiansk ekvivalens.

 1. 1. Hur effektivt är finanspolitik i Sverige? : En konsumtionsstudie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felix Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk politik; Intergenerationella preferenser; Konsumtionsmodell; Livscykelhypotesen; Privat sparande; Ricardiansk Ekvivalens; Skattediskonteringshypotesen; Substitution; Överskott;

  Sammanfattning : Kan samhället genom att låna av sig själv luras till att tro att det är rikare? Uppsatsen undersöker hur förändring i kommunalt överskott påverkar sparande och konsumtion i svenska kommuner. Teorin om Ricardiansk ekvivalens säger att individer ser den offentliga ekonomin som en förlängning av sig själv och att ett offentligt överskott tränger ut kommunalt sparande. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar svenska hushållens sparkvot? : En tidsserieanalys om svenska hushållens sparkvot åren 1970-2017

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Victor Öhman; Tuomas Ylitalo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot. I studien definieras sparkvoten som andelen av den disponibla inkomsten som inte konsumeras. LÄS MER

 3. 3. Statliga Budgetunderskott, Sparande och Ekonomisk Tillväxt - En studie om ricardiansk ekvivalens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Nielsen; [2016]
  Nyckelord :finanspolitik; ricardiansk ekvivalens; statliga budgetunderskott; sparande; ekonomisk tillväxt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Finanspolitik samt dess mikro- och makroekonomiska påverkan har varit en omdiskuterat dispyt i modern nationalekonomisk historia. Länge ansågs det möjligt att stabilisera konjunkturen genom ekonomiska stimuleringsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Ricardiansk Ekvivalens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anders Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :sparande; stabiliseringspolitik; ricardiansk ekvivalens; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hur påverkas hushållens sparande av det statliga sparandet? Ifall privata hushåll kompenserar för statliga underskott genom att öka sitt sitt sparande kommer detta leda till att fiskala stabiliseringsåtgärder blir mindre effektiva. Jag undersöker 10 länder under 30 år för att studera hur stort detta fenomen är... LÄS MER