Fortællinger om cancer og eksistens i det unge voksenliv

Detta är en Master-uppsats från Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

Sammanfattning:

Baggrund : Meget få forskningsprojekter har udforsket den unge voksne cancerpatients mestring. Selvom antallet af unge voksne, som diagnosticeres med cancer er lille, anses det for væsentligt at opnå en kompleks og dyb helhedsforståelse af deres mestring, eftersom prognosen for helbredelse i denne aldersgruppe generelt er god, ogde således efterfølgende forventes at have et helt voksenliv at planlægge og håbe for, leve og mestre. Hensigt : at opnå en fordybet indsigt iden unge voksne cancerpatients levede erfaring af egen mest-ring gennem hendes/hans egne fortællinger med fokus på bevarelse/genskabelse af selvforståelse, virkelighedsforståelse og livsforståelse i behandlingsfasen af cancersygdommen. Metode : Som en væsentlig del af dette forskningsprojekt er udviklet en narrativ hermeneutisk - fænomenologisk forskningsmetode funderet i Paul Ricoeurs filosofi. Otte unge cancerpatienter imellem 21 og 31 år har deltaget i forskningsprojektet.Resultat :Fire metafortællinger om primært eksistentielle mestringstemaer i det unge voksenliv med cancer er vokset frem af deltageres fortællinger. Narrative mestringstemaer i disse er forandring og konstans i det unge voksenliv med cancer, nærhed og afstand i hverdagslivet med cancer, livsmod oglidelse i livetmed cancer, som parvis optræder i en kontinuerlig og samtidig bevægelse/spændingimellem hinanden og den eksistentielle betydning af metaforisk og symbolsk billedsprog og præfigurative, konfigurative og refigurative dimensioner i fortællingen for mestring i det unge voksenliv med cancer. Konklusion : Deltageres mestring fremstår meget situationsbunden, hvor samtidighed og kontinu-erlig bevægelse imellemovenstående mestringstemaer er kendetegnende for den unge voksne cancerpatients mestring, således at de kontinuerligt er/bevæger sig mange steder på samme tid i deresmestring. Deltageres mestring kommer til eksistens gennem fortælling, med tilblivelsen af narrativ identitet i en kreativ, refleksiv efterligning eller gendigtning af begivenheder/erfaringer i det levede liv. Fortællingens mimetiske dimensioner i deltageres samlede fortællinger fremstår således både som væsentlige kendetegn for deltageres fortælleproces og mestringsproces

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)