I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

Sammanfattning: Detta arbete syftar till att ge en inblick i de svenska apotekarträdgårdar som uppstod under 1700- talet. Apotekarträdgårdarna var ett resultat av en särskild tidsanda. Under denna period eftersträvades bland annat oberoende, nytta och sparsamhet. De egna medicinalodlingarna skulle ge svenskarna egenodlade läkemedel med högre kvalitet till ett billigare pris, och minska beroendet av utländska försäljare. Medicinalväxtodlingar verkar under denna period ha varit relativt vanliga. Växtlistor från några av trädgårdarna visar att de vanligast förekommande släktena är malörts-, kvanne-, mynta-, pion-, salvia-, lök-, och stormhattssläktet. De vanligast förekommande arterna är luktviol (Viola odorata), humlesuga (Betonica officinalis), svartrot (Scorzonera hispanica), mästerrot (Peucedanum ostruthium), citronmeliss (Melissa officinalis), libbsticka (Levisticum officinale), kardbenedikt (Centaurea benedicta), mariatistel (Silybum marianum) läkemalva (Althaea officinalis), stor ormrot (Bistorta officinalis) fänkål (Foeniculum vulgare) och basilika (Ocimum basilicum).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)