Sun Studio : Inspelningsteknik och sound

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Detta är en uppsats som handlar om Sun Studio under 1950 talet i USA, hur studion kom till och om dess grundare Sam Phillips och de tekniska tillgångarna och begränsningar som skapade ”soundet” för Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ike Turner och många fler. Sam Phillips producerade många tidlösa inspelningar med ljudkaraktäristiska egenskaper som eftertraktas än idag. Med hjälp av litteratur-, ljud- och bildanalys beskriver jag hur musikern och producenten bakom musiken skapade det så kallade ”Sun Soundet”. Ett uppvaknande i musikvärlden för den afroamerikanska musiken hade skett och ingen skulle få hindra Phillips från att göra den hörd. För att besvara mina frågeställningar har texter, tidigare forskning och videomaterial analyserats. Genom den hermeneutiska metoden har intervjumaterial och dokumentärer varit en viktig källa i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)