Sökning: "Jacob Montén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Montén.

  1. 1. Sun Studio : Inspelningsteknik och sound

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Jacob Montén; [2019]
    Nyckelord :Sun Records; Sam Phillips; Slapback Echo; Soundet; Sun Studio; Analog;

    Sammanfattning : Detta är en uppsats som handlar om Sun Studio under 1950 talet i USA, hur studion kom till och om dess grundare Sam Phillips och de tekniska tillgångarna och begränsningar som skapade ”soundet” för Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ike Turner och många fler. Sam Phillips producerade många tidlösa inspelningar med ljudkaraktäristiska egenskaper som eftertraktas än idag. LÄS MER