Från tejp till tyg : en studie om hur processer utvecklatsför att tillverka tyg av reflextejp

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna rapport beskriver arbetet med att konstruera utrustning för att strimla, tvinna och fixera en flerskiktsfilm i form av reflextejp med avsikten att tillverka garn av den strimlade tejpen där garnet slutligen stickas och vävs till tyger. Avsikten är inte att utveckla reflexgarn eftersom existerande metoder finns för detta, utan att undersöka om garntillverkning från filmmaterial, eller i en förlängning, andra tvådimensionella material lämpar sig för garnproduktion. Om metoden går att utveckla till kostnadseffektiva, industriella processer kan den exempelvis användas för återvinning av textilier i steget innan konsumentnivå. Överproduktion och tyger med fabrikationsfel inom textilindustrin skulle hypotetiskt kunna strimlas till remsor som tvinnas till relativt grova garner i mekaniska processer. En fördel är att materialblandningar och tillsatta additiv som normaltsett försvårar återvinning inte behöver beaktas. Ett annat tänkbart användningsområde är att råvaror som inte är lämpliga till fibertillverkning kan användas förtextilproduktion. Cellulosabaserat material som används till papperstillverkning där papperet sedan strimlas och tvinnas till garner är ett relativt nytt exempel på garnproduktion från tvådimensionell struktur som just nu är under utveckling. De konstruktioner som tillverkades för strimling, tvinning och fixering fungerade för att producera garner som gick att virka, sticka och väva med. En avgörandefaktor för garnkvaliteten var vilken slags polymer som reflextejpens lim var uppbyggd av. Polyuretan visade sig ge det mest användbara garnet och drygt tvåhundrameter garn av detta material tillverkades under arbetet. De processer och metoder som utvecklats är att betrakta som initiala steg, men är uppskalningsbara till kontinuerliga tillverkningsmetoder i industriell produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)