Den livsviktiga leken. : Lekens betydelse för barns samspel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Författare: Felicia Hammarberg; [2019]

Nyckelord: Lek; samspel; lärande och förskola.;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)