Sökning: "Chile"

Visar resultat 21 - 25 av 184 uppsatser innehållade ordet Chile.

 1. 21. ”The woman has to pay her sin” : The conditions for a policy change in the abortion legislation in Chile

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriel Flores Delgado; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research question in this study is assessing the conditions forpolicy change regarding the abortion legislation in Chile. This was executed by conducting semi-structured interviews, with informants of a broad range of knowledge, and collecting written sources, with a particular focus on the abortion legislation in Chile, through a two-month minor field study in Chile, funded by Sida, in 2015. LÄS MER

 2. 22. ”The woman has to pay her sin” : - The conditions for a policy change in the abortion legislation in Chile

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriel Flores Delgado; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research question in this study is assessing the conditions for policy change regarding the abortion legislation in Chile. This was executed by conducting semi-structured interviews, with informants of a broad range of knowledge, and collecting written sources, with a particular focus on the abortion legislation in Chile, through a two-month minor field study in Chile, funded by Sida, in 2015. LÄS MER

 3. 23. Discriminación hacia los aymaras en el caso jurídico chileno de Gabriela Blas

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Per Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Kritisk diskursanalys; Myndighetsspråk och Aymarakultur; Análisis Crítico del Discurso; Cultura Aymara; Interseccionalidad; Lenguaje administrativo y Lenguaje jurídico;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna studie försöker ta reda på om chilenska domar genom sitt språk leder till att tillgängligheten till rättsväsendet försvåras. Detta görs genom att studera ett omdebatterat fall i Chile där Gabriela Blas döms till 12 års fängelse för att lämna kvar sitt barn på den andinska högplatån vilket ledde till att barnet dig hon gjorde detta utifrån aymaraindianernas traditionella kultur och sedvänjor. LÄS MER

 4. 24. Los países olvidados. Un estudio sobre la representación de los países hispanohablantes en los manuales de español de las series ¡Vale! y Amigos.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Olsson Äärlaht; [2015-06-17]
  Nyckelord :spanska; Material didáctico; representación; análisis cuántitativo; tiempo moderno; el mundo hispanohablante;

  Sammanfattning : Enligt den svenska läroplanen ska elever som studerar moderna språk ges ett internationellt perspektiv. Undervisningen av moderna språk ska bidra till en fördjupad kunskap kring de områden där det aktuella språket talas. LÄS MER

 5. 25. La ingenuidad común. Un análisis retórico del protagonista en Nocturno de Chile

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gabriella Alnäng Hellgren; [2015-06-17]
  Nyckelord :spanska; Ingenuidad; retórico; el ethos; inocente; Urrutia;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera huvudkaraktären Sebastián Urrutia Lacroixs monologutifrån dess retorik för att redogöra för en naiv karaktär. Metoden för denna analys utgår ifrån en generell stuktur för retorikanalyser.Diskursen är uppdelad i fem delar, vi kommer att använda oss av de treföljande: exoerdium, narratio och conclusio. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Chile.

Din email-adress: