Sökning: "Emma Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Emma Magnusson.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat är skadat : En kvalitativ litteraturbaserad studie som beskriver patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Aronsson; Hanna Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Daily life; heart failure; patients’ experiences; physical limitations; uncertain future;

  Sammanfattning : Background: Heart failure is a chronic disease that increases among the population, despite progress in research. Living with heart failure can cause suffering and impaired health due to physical limitations in daily life. LÄS MER

 3. 3. STÖRA - Tullverkets förmåga att arbeta offensivt. "Vi är som en nagel i ögat på buset".

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Arpfors; Emma Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Illegala varor; Organiserad brottslighet; STÖRA; Tullverket;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i ett samarbete med Tullverket region Syd. Med utgångspunkt i att underlag om Tullverkets arbetsmetod STÖRA saknades var syftet för denna uppsats att framställa en beskrivning av vad metoden innebär, dess framgångsfaktorer, utvecklingsmöjligheter samt hur involverade parter upplever metodens karaktär. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av anpassad undervisning vid egenvård – Upplevelsen av information och undervisning från sjuksköterskan vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Arlmark Eriksson; Erika Magnusson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; upplevelse; Egenvård; information; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med diabetes mellitus typ 2 är krävande då sjukdomen är närvarande dygnet runt. Personer med diabetes mellitus typ 2 har därför ett stort ansvar för sin egen hälsa och insats, då beslut i personernas vardag är avgörande för vilken utveckling sjukdomen sedan tar. LÄS MER

 5. 5. For better or for worse : A study on the impact of exchange rate volatility on trade

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Hillgren; Emma Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Volatility; exchange rate; trade; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; financial crisis and oil price index; Volatilitet; växelkurs; handel; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; finanskrisen och oljeprisindex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i finansiering, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017 Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren Handledare: Håkan Locking Examinator: Andreas Stephan Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade   Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emma Magnusson.

Din email-adress: