Sökning: "Moa Martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Moa Martinson.

 1. 1. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER

 2. 2. Äppelkvinnor och Urtidsvägar : Essäistiska inslag i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Källman; [2014]
  Nyckelord :Moa Martinson; essä; essäistiska inslag; Kvinnor och äppelträd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i arbetarlitteraturen: Respektabilitetssträvan i två arbetarromaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Linnea Richard; [2014]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; Moa Martinson; Jag ska egentligen inte jobba här; Kungens rosor; Respektabilitet; Sara Beischer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en jämförande analys mellan två arbetarklasskildringar med utgångspunkt i Beverly Skeggs avhandling Att bli respektabel (1997). Moa Martinsons Kungens rosor (1939) och Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här (2012) utgör undersökningens underlag eftersom de båda illustrerar en arbetarklasstillvaro. LÄS MER

 4. 4. Många röster små : En applicering av Michail Bachtins polyfonibegrepp på Moa Martinsons roman Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Michail Bachtin; polyphony; narratology; focalization; dialogue; Moa Martinson; working class literature; modernism; Michael Bachtin; polyfoni; narratologi; fokalisering; dialog; Moa Martinson; arbetarlitteratur; modernism;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate to which extent the novel Kvinnor och äppelträd by Moa Martinson can be classified as a polyphonic novel. The concept polyphony was established in literary theory by the Russian language theorist and literary critic Michail Bachtin in 1929, in his book Problems of Dostoevsky’s poetics. LÄS MER

 5. 5. ”Smutsiga män och goda kvinnor” : En genusstudie om Moa Martinsons män i Mia-serien

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Cecilia Rådén; [2013]
  Nyckelord :Moa Martinson; män; genus; litteratur; författare; mia-serien; Mia Stenman; Mor gifter sig; Kyrkbröllop; Kungens rosor;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till en undersökning av Moa Martinsons framställning av männen i serien om MiaStenman som kan öppna upp en ny tolkning. Genom ett genusperspektiv har jag tittat på strukturen i hur männens utseende och personlighet porträtteras och hur detta påverkar Mia. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Moa Martinson.

Din email-adress: