Sökning: "Record companies"

Visar resultat 1 - 5 av 2469 uppsatser innehållade orden Record companies.

 1. 1. Prediction of Conversion Rates in Online Marketing - A study of the application of logistic regression for predicting conversion rates in online marketing.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Olausson; [2018]
  Nyckelord :Online marketing; conversion rates; logistic regression; latent variables; machine learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis was written in collaboration with an anonymous European automotive company, Company X, which uses online marketing as a part of their business model. In online marketing it is of inrest to estimate conversion rates, that is the quota of a population at an initial state that will go on to perform a certain action. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Förändring i förtroende för företag - i tider när personuppgifter ses som den nya oljan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joy Ganslandt; Saga Gardevärn; [2018]
  Nyckelord :GDPR; personuppgifter; förtroende; välvilja; integritet; förmåga; förutsägbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i den rådande debatten om personuppgifter och dess påverkan på kunders förtroende för företag, teknologins fortskridande utveckling och införandet av en strängare dataskyddslagen GDPR har fokus i den här uppsatsen varit att undersöka kunders förtroende för företag under dessa förändrade förutsättningar. Uppsatsens syftet var att undersöka hur förtroendet för företag kan förändras till följd av en kunds medvetenhet om företagets sätt att samla in och hantera personuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 5. 5. How the concept of fairness influences EU law

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jessica Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fairness; Tax; EU-law; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis presents fairness as a concept that can be defined in several ways. The different definitions overlap and influence each other in a somewhat unexpected manner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Record companies.

Din email-adress: