Sökning: "Sofia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Sofia Persson.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med astma: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emmy Klingborg; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :Astma; kvalitativ; litteraturstudie; livsvärld; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas cirka 800 000 personer leva med astma vilket gör den till en utav landets folksjukdomar. Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftrören som innebär att luftrören har en ökad känslighet mot faktorer såsom pollen och tobaksrök. Astma kan karakterisera sig i form av attacker av andnöd och hosta. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att ge kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Jensdotter; Sara Persson; [2018]
  Nyckelord :Kontinuerligt stöd; förlossning; barnmorska; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Det är viktigt men tydligen inte tillräckligt viktigt” En studie om etisk konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Andersson Glad; Isabella Andersson; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungas fritidsresande – En studie av barn och ungdomars förutsättningar att resa hållbart på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sofia Persson; Sara Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Trafik; Fritid; Barn; Hållbarhet; Lund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to examine the leisure travel conditions of children and adolescents. Results from The Swedish national travel survey 2011-2014 shows that journeys to leisure activities represents a great portion of the total travel and a significant share is made by car. LÄS MER

 5. 5. Öppna och slutna problemuppgifters påverkan på elevers matematiska förmåga : En kvalitativ intervjustudie med arton elever och tre lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Persson; Emmelie Havskog; Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :Öppna och slutna problemuppgifter; problemlösning; problemuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur öppna och slutna problemuppgifter påverkar elevers lärande i matematik. Datainsamlingsmetoden baseras på sex problemuppgifter, som arton elever i andra och tredje klass genomför parvis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Persson.

Din email-adress: