Sökning: "Sofia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Sofia Persson.

 1. 1. Ungas fritidsresande – En studie av barn och ungdomars förutsättningar att resa hållbart på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sofia Persson; Sara Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Trafik; Fritid; Barn; Hållbarhet; Lund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to examine the leisure travel conditions of children and adolescents. Results from The Swedish national travel survey 2011-2014 shows that journeys to leisure activities represents a great portion of the total travel and a significant share is made by car. LÄS MER

 2. 2. Öppna och slutna problemuppgifters påverkan på elevers matematiska förmåga : En kvalitativ intervjustudie med arton elever och tre lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Persson; Emmelie Havskog; Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :Öppna och slutna problemuppgifter; problemlösning; problemuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur öppna och slutna problemuppgifter påverkar elevers lärande i matematik. Datainsamlingsmetoden baseras på sex problemuppgifter, som arton elever i andra och tredje klass genomför parvis. LÄS MER

 3. 3. Häng med över Viskan- Framtagande och preliminär dimensionering av ett brokoncept utmed väg 27

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :FELIX DUBREFJORD; Christoffer Jonsson; SOFIA LINDROTH; ISABELLE PERSSON; LARS SCHEIDEGGER; HANNA WESTERLING; [2017]
  Nyckelord :Brokoncept; Viskan; Konceptuell design; Bro; Snedkabelbro; Preliminär dimensionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Olika ansvarsformer för sexualbrott mot barn i 6 kap. 13 § BrB - Med anledning av Människohandelsutredningens lagförslag i SOU 2016:42

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexual offenses; sexualbrott; sexualbrott mot barn; 6 kap. 13 § BrB; strikt ansvar; strict liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är regleringen i 6 kap. 13 § BrB, som föreskriver att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att ett barn är underårigt ska dömas till ansvar. Ansvar för sexualbrott förutsätter som huvudregel att en gärningsperson har uppsåt i förhållande till att ett barn är underårigt men 6 kap. LÄS MER

 5. 5. Dukning : Påverkan och förväntningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sofia Fugett- Persson; Victor Alm; [2017]
  Nyckelord :Dukning; Estetiska kompositionsbegrepp; Förväntning; Bordsdekoration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Persson.

Din email-adress: