Sökning: "Sofia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Sofia Persson.

 1. 1. Häng med över Viskan- Framtagande och preliminär dimensionering av ett brokoncept utmed väg 27

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :FELIX DUBREFJORD; Christoffer Jonsson; SOFIA LINDROTH; ISABELLE PERSSON; LARS SCHEIDEGGER; HANNA WESTERLING; [2017]
  Nyckelord :Brokoncept; Viskan; Konceptuell design; Bro; Snedkabelbro; Preliminär dimensionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Olika ansvarsformer för sexualbrott mot barn i 6 kap. 13 § BrB - Med anledning av Människohandelsutredningens lagförslag i SOU 2016:42

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexual offenses; sexualbrott; sexualbrott mot barn; 6 kap. 13 § BrB; strikt ansvar; strict liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är regleringen i 6 kap. 13 § BrB, som föreskriver att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att ett barn är underårigt ska dömas till ansvar. Ansvar för sexualbrott förutsätter som huvudregel att en gärningsperson har uppsåt i förhållande till att ett barn är underårigt men 6 kap. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityder till sina språk och sin flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie med sex elever och två lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emmelie Havskog; Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :Multilingual; bilingual; attitudes; mother tongue; translanguaging; Flerspråkighet; tvåspråkighet; attityder; modersmål; translanguaging;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to examine six pupils’ attitudes to their mother tongue and their multilingualism. A secondary aim is to investigate the two class teachers’ attitudes to the students’ mother tongue and multilingualism. LÄS MER

 4. 4. Öppna och slutna problemuppgifters påverkan på elevers matematiska förmåga : En kvalitativ intervjustudie med arton elever och tre lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Persson; Emmelie Havskog; Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :Öppna och slutna problemuppgifter; problemlösning; problemuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur öppna och slutna problemuppgifter påverkar elevers lärande i matematik. Datainsamlingsmetoden baseras på sex problemuppgifter, som arton elever i andra och tredje klass genomför parvis. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Business Practices and Social Media: When Sustainable Social Media Campaigns Change Corporate Business Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Jonsson; Sofia Persson; [2016-09-22]
  Nyckelord :social media; sustainable business practice; brand identity; brand reputation; point for corporate change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Persson.

Din email-adress: