Sökning: "Sofia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Sofia Persson.

 1. 1. Elevers attityder till sina språk och sin flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie med sex elever och två lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emmelie Havskog; Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :Multilingual; bilingual; attitudes; mother tongue; translanguaging; Flerspråkighet; tvåspråkighet; attityder; modersmål; translanguaging;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to examine six pupils’ attitudes to their mother tongue and their multilingualism. A secondary aim is to investigate the two class teachers’ attitudes to the students’ mother tongue and multilingualism. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Business Practices and Social Media: When Sustainable Social Media Campaigns Change Corporate Business Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Jonsson; Sofia Persson; [2016-09-22]
  Nyckelord :social media; sustainable business practice; brand identity; brand reputation; point for corporate change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag. Särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Westin; Carola Persson; [2016]
  Nyckelord :fokusgrupp; förstelärare; jurisdiktion; professionsteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Forskning visar att specialpedagogen har svårt att hävda sin legitimitet gentemot andra yrkesgrupper i skolan. Sedan 2013 finns förstelärarna som ännu en pedagogisk yrkesgrupp i skolan. LÄS MER

 4. 4. Seven Shades of Green - Exploring Options for Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giovanna Marisabel Fusco; Ella Rebalski; Dan Xu Borbely; Fredrik Jonsson Larsson; Mark Thiongo; Mascha Lara Menny; Daniel Ssekatawa; Zygimantas Zabieta; Robert Rodriguez; Oana Arseni; Ann Faber Ginness; Morton Hemkhaus; Giulia Mariani; Frida Louhi; Irina Kalinovskaya; Sean Martin; Sofia Peppa; Alexia Smits Sandano; Phillip Innis; Antoine Bonnamy; Helene Robert; Philip Mårtensson; Marcus Persson; Kimberly Ong; Nashfa Hawwa; Joyce Ojino; Marta Pellegrino; Enrique Figallo Cegarra; Tanja Tanskanen; Laura Kirkvold; Ivan Gjoshevski; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Betydelsefullt partnerskap : En diskursanalys om partnerskapets betydelseoch sektoriella subjektspositioner inom hållbar global utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Andreasson; Amanda Persson; [2016]
  Nyckelord :Discourse analysis; Discourse theory; Partnership; Public-Private; Sustainable Development; Diskursanalys; Diskursteori; Partnerskap; Privatoffentliga; Hållbar Global Utveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom diskursanalys identifiera hur begreppet “partnerskap” tillskrivs mening genom olika diskurser inom ramen för hållbar global utveckling, med särskilt fokus på privatoffentliga partnerskap (POP). Genom att tillämpa diskursiva begrepp från Laclau och Mouffes diskursteori har tre huvudsakliga diskurser och tillhörande nodalpunkter identifierats: globalisering, governance och solidaritet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Persson.

Din email-adress: