Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för en lyckad och lärande praktik - En kvalitativ studie av ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram med fokus på struktur, lärande och interaktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Petronella Johansson; Jessica Strand; [2018]
  Nyckelord :Praktik; lärande; kompetens; arbetsplatslärande; motivation; interaktion; struktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : En praktik syftar till att individen ska lära sig grunderna i arbetet och att det ska underlätta övergången mellan utbildning och arbetslivet. Vår studie syftar till att undersöka ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram som drivs av en organisation verksam inom byggbranschen. LÄS MER

 3. 3. Yttre och inre krav påverkar socialsekreterares arbetssituation : En kvalitativ studie om socialsekreterarens upplevelser och tankar kring arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Helin Coskun; Joni Paulos; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; socialarbetare; socialt arbete; New Public Management; krav- och kontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress kan definieras som obalans mellan de förväntade kraven som ställs på individen samt dennes förmåga att hantera de ställda kraven. Forskningen har hittills visat att stressproblematiken har ökat både i Sverige och omvärlden. LÄS MER

 4. 4. Hinder vid smärthantering : en litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Mossberg; Nicole Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hinder; Sjuksköterska; Sjuksköterskeperspektiv; Smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Otillräcklig smärtlindring kan resultera i såväl fysiologiska som psykosociala konsekvenser. Underbehandlad smärta är ett vanligt problem i vården och kan leda till lidande för individen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av delaktighet hos elever med funktionsnedsättning inom autism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Apelfjord; [2018]
  Nyckelord :Autism; delaktighet; inkludering; lärande; samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) upplever delaktighet i sin skolsituation. Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk ansats och utgår från ett relationellt perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: