Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                   Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. ”Lärandet av ledarskapet inom dagens västsvenska industri”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hector Almarales Gonzalez; Mats Stoltz; [2016-05-11]
  Nyckelord :Ledarskap; projekt och tvärfunktionella team; lärandet av ledarskap; ledarskap i unga år; ledarskapsförebilder;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett ämne som diskuteras flitigt idag. Det kan utövas av individer i vardagen, det kan utövas på arbetsplatser och inom ideella organisationer. I denna studie har vi intresserat oss för lärandet av ledarskap. Forskningsfrågan som ställtsär hur man lär sig ledarskap och vilka element som är involverade i processen. LÄS MER

 3. 3. Medarbetare eller medborgare? - En kvalitativ studie i autokommunikation i Helsingborgs stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Evelina Johansson; Anna Lindholtz; [2016]
  Nyckelord :autokommunikation; organisationskommunikation; Instagram; komplexitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur medarbetare i Helsingborgs stad upplever organisationens externa kommunikation. Mer specifikt undersöks hur organisationens Instagramkonto @helsingborgsstad upplevs och hur dessa upplevelser påverkar den autokommunikativa processen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och män på ledande positioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Chanelle Siggers; Negin Vahebi; [2016]
  Nyckelord :Coaching leadership; transformational leadership; situational leadership; male; female; manager; leader; Coachande ledarskap; transformellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; manligt; kvinnligt; chef; ledare;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur ledarskap bland män och kvinnor ser ut i den privata sektorn, därvi valt ett specifikt företag att studera. Frågeställningen är om det finns skillnader i hur enman respektive kvinna antar sin ledarroll och hur denna speglas i organisationen samt vad dentillför den organisatoriska framgången. LÄS MER

 5. 5. Förtroendearbetstid – en dold dragkamp mellan individ, grupp och organisation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Mac Kellie; Simon Gabrielsen; [2016]
  Nyckelord :Empowerment; kontroll; kultur; makt; normer; subtil styrning;

  Sammanfattning : Vi ser idag en växande trend bland företag att erbjuda dess anställda en möjlighet till allt flexiblare arbetsformer. Förtroendearbetstiden är en del av denna utveckling och innebär att medarbetarna tillåts sköta sitt arbete uppgiftsorienterat och själva bestämma när och var arbetet ska ske. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: