Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. ”Jag upplever att man vill att det ska finnas en människa däremellan” : En kvalitativ studie om upplevelsen av datadrivna beslut på olika organisatoriska nivåer i en lönerevisionsprocess

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Klara Fogelberg Skoglösa; Linnea Hjerpe; [2018]
  Nyckelord :Beslutsfattande; beslutsunderlag; datadrivna beslut; Human Resources HR ; lönerevisionsprocess; organisatoriska nivåer;

  Sammanfattning : Beslutsfattande sker konstant i organisationer men grunderna till beslut kan variera. I dagens samhälle pågår en trend där ett ökat antal organisationer använder sig av datadrivet beslutsfattande, det vill säga beslut grundade i data. Detta påverkar även beslutsfattandet i HR-processer. LÄS MER

 3. 3. Professionell identitet : En studie i chefskap bland första linjens chefer med utgångspunkt i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tom Brandelius; Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Chefskap; Ledarskap; Försvarsmakten; Första linjens chef; Chef; Ledare;

  Sammanfattning : Första linjens chefer utövar det direkta ledarskapet och verkställer organisationers beslut, inriktningar och visioner. Hur denne ser på ledarskap kan vara avgörande för framgång eller misslyckande. LÄS MER

 4. 4. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för en lyckad och lärande praktik - En kvalitativ studie av ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram med fokus på struktur, lärande och interaktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Petronella Johansson; Jessica Strand; [2018]
  Nyckelord :Praktik; lärande; kompetens; arbetsplatslärande; motivation; interaktion; struktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : En praktik syftar till att individen ska lära sig grunderna i arbetet och att det ska underlätta övergången mellan utbildning och arbetslivet. Vår studie syftar till att undersöka ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram som drivs av en organisation verksam inom byggbranschen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: