Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för en lyckad och lärande praktik - En kvalitativ studie av ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram med fokus på struktur, lärande och interaktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Petronella Johansson; Jessica Strand; [2018]
  Nyckelord :Praktik; lärande; kompetens; arbetsplatslärande; motivation; interaktion; struktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : En praktik syftar till att individen ska lära sig grunderna i arbetet och att det ska underlätta övergången mellan utbildning och arbetslivet. Vår studie syftar till att undersöka ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram som drivs av en organisation verksam inom byggbranschen. LÄS MER

 3. 3. Transformativt ledarskap : En kvalitativ studie om hur transformativt ledarskap kan uttryckas samt praktiseras i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nelly Sjölund; Lindeberg Svensson Isak; [2018]
  Nyckelord :Full Range Leadership Model; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; förebild; omtanke; motivation; intellektuell stimulans.;

  Sammanfattning : Ledarskap och management är och har alltid varit ett aktuellt ämne men till skillnad från förr är dess natur idag mer komplex. Vi kräver mer av våra ledare som ska beakta fler saker, vara mer personliga och därmed axla större ansvar. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutvecklings positiva effekter på medarbetarnas motivation till arbete : En kvalitativ studie från medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carl-Magnus Bommeskär; Elias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; motivation; kompetens; medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Studien undersöker kompetensutvecklingens positiva effekter på medarbetares motivation för arbete, utifrån medarbetares perspektiv. Studien har genomförts med kvalitativ metod, intervjuer har som följd genomförts för insamling av empiri med fyra deltagande respondenter. LÄS MER

 5. 5. Hinder vid smärthantering : en litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Mossberg; Nicole Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hinder; Sjuksköterska; Sjuksköterskeperspektiv; Smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Otillräcklig smärtlindring kan resultera i såväl fysiologiska som psykosociala konsekvenser. Underbehandlad smärta är ett vanligt problem i vården och kan leda till lidande för individen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: