Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. ”Lärandet av ledarskapet inom dagens västsvenska industri”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hector Almarales Gonzalez; Mats Stoltz; [2016-05-11]
  Nyckelord :Ledarskap; projekt och tvärfunktionella team; lärandet av ledarskap; ledarskap i unga år; ledarskapsförebilder;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett ämne som diskuteras flitigt idag. Det kan utövas av individer i vardagen, det kan utövas på arbetsplatser och inom ideella organisationer. I denna studie har vi intresserat oss för lärandet av ledarskap. Forskningsfrågan som ställtsär hur man lär sig ledarskap och vilka element som är involverade i processen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och män på ledande positioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Chanelle Siggers; Negin Vahebi; [2016]
  Nyckelord :Coaching leadership; transformational leadership; situational leadership; male; female; manager; leader; Coachande ledarskap; transformellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; manligt; kvinnligt; chef; ledare;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur ledarskap bland män och kvinnor ser ut i den privata sektorn, därvi valt ett specifikt företag att studera. Frågeställningen är om det finns skillnader i hur enman respektive kvinna antar sin ledarroll och hur denna speglas i organisationen samt vad dentillför den organisatoriska framgången. LÄS MER

 3. 3. Förtroendearbetstid – en dold dragkamp mellan individ, grupp och organisation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Mac Kellie; Simon Gabrielsen; [2016]
  Nyckelord :Empowerment; kontroll; kultur; makt; normer; subtil styrning;

  Sammanfattning : Vi ser idag en växande trend bland företag att erbjuda dess anställda en möjlighet till allt flexiblare arbetsformer. Förtroendearbetstiden är en del av denna utveckling och innebär att medarbetarna tillåts sköta sitt arbete uppgiftsorienterat och själva bestämma när och var arbetet ska ske. LÄS MER

 4. 4. Från åtta timmars arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön En explorativ undersökning av psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning hos vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Erlandsson; Madelaine Sundberg; [2016]
  Nyckelord :UWES-9; Vardagslivets stress; GHQ-12; Kasam; arbetsengagemang; välbefinnande; Sex timmars arbetsdag; stress; Kasam-29; arbetstidsförkortning; vårdpersonal; Six-hour work day; well-being; work commitment; working hours; health professionals; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the relationship between reduced working hours, from eight to six hour days with preserved pay, and employee psychological well-being, stress, work commitment and usage of their spare time. General employee experience of this change was also examined. LÄS MER

 5. 5. "De är ju människor också, vi kan ju inte ha någon standard för hur det ska gå" : En kvalitativ studie om hur handläggare på Migrationsverket, i egenskap av gräsrotsbyråkrater, upplever dilemman i sin dagliga praktik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linnea Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Work in the public sector have come to be characterized as work where dilemmas arise in various areas. The purpose of this dissertation is to examine how administrators at the Swedish Migration Agency, in their role as grassroots bureaucrats, perceive and describe the practical dilemmas that might occur at the Swedish Migration Agency. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: