Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Leonida Kembro; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; Likvärdig utbildning; Nyanlända elever;

  Sammanfattning : Leonida Kembro (2017). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle. Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola.En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever- A study of student health care and teachers` organization regarding newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                   Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är ju ändå främst forskare.” : – en etnografisk studie om organisationens identitet och den kollektiva gemenskapens betydelse för den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :social identitet; kollektiv identitet; organisationsidentitet; forskargemenskap; gränsdragning;

  Sammanfattning : I en föränderlig värld antar organisationer strategier för att överleva. En strategi är att ständigt förändras till sin omgivning via organisationsförändringar. Men samtidigt är vad man gör samt vem man gör något åt är en viktig del av den anställdas identifiering. LÄS MER

 4. 4. ”Det är bara narcissister och diktatorer som inte gillar platta organisationer” : En fallstudie om arbetsmiljö i en medarbetarstyrd organisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Madeleine Brolin; Sandra Permerud; Mattias Vall; [2017]
  Nyckelord :Self-managed work teams; Work environment; Demand-Control-Social support model; Medarbetarstyrning; Självstyrande team; Arbetsmiljö; Krav-Kontroll- Stödmodellen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ”Det är bara narcissister och diktatorer som inte gillar platta organisationer”- En fallstudie om arbetsmiljö i en medarbetarstyrd organisation Författare: Madeleine Brolin, Mattias Vall och Sandra Permerud Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete 15 hp Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Syfte: Syftet med vår uppsats är att inventera på vilka sätt arbetsmiljön påverkas av medarbetarstyrning. Metod och teoretisk referensram: Studien är en fallstudie av en medarbetarstyrd organisation. LÄS MER

 5. 5. "Den dagen jag själv inte kan styra över min utveckling... då kommer jag att byta" : En kvalitativ studie om vilka faktorer som ligger bakom personalrörligheten i IT-branschen med fokus på vad arbetstagare söker hos sin arbetsgivare.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Klara Björnström; [2017]
  Nyckelord :IT-sector; staff mobilization; individualization; IT-bransch; personalrörlighet; individualism;

  Sammanfattning : The IT-sector is growing all around the world as a consequence of digitalisation. The IT-sector is also growing in Sweden and the demand for employees is increasing. However the supply of employees doesn’t match the demand of the IT-sector. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: