Sökning: "känner"

Visar resultat 1 - 5 av 4478 uppsatser innehållade ordet känner.

 1. 1. ARTIGHETSSTRATEGIER I JAPANSKA INTERNETFORUM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mikaela Klein; [2018-04-03]
  Nyckelord :japanska; artighetsstrategier; pragmatik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet artighetsstrategier i det japanska internetforumet Hatsugen Komachi. Syftet är att undersöka hur många gånger en viss artighetsstrategi används vid en begäran. Flera undersökningar om vilken artighetsstrategi som används mest har gjorts tidigare, men de har inte berört hur det ser ut i internetforum. LÄS MER

 2. 2. Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Gustafsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :disciplin; disciplinproblematik; tabu; beteendeproblem; hantering av beteendeproblem; redskap; lärarutbildningen.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. LÄS MER

 3. 3. Vanligt och olidligt lidande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Edgren; Annie Nevelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :KOL; smärta; smärtskattning; kliniskt; upplevelse;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som drabbar främstlungorna och luftrören på patienten. Dyspné är ett av de vanligaste symtomen hos patientermed KOL och orsakar tillsammans med smärta stort lidande. LÄS MER

 4. 4. Den äldres röst - En kvalitativ studie om individens inflytande och måltidsupplevelse på två svenska äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dina Leuchovius; [2018-01-29]
  Nyckelord :inflytande; äldreboende; måltidsupplevelse; matkvalitet; etnografi; exit; voice; Sverige; FAMM; Five Aspects of Meal;

  Sammanfattning : Syfte: Att bidra med förståelse för hur personer som bor på äldreboendet upplever måltider samt uttrycker sina önskemål kring mat och måltider. Teori: Albert Hirschmans teoretiska koncept av ”voice” och ”exit”. Metod: Intervjuer och observationer på två äldreboenden i Göteborgs och Kungsbacka kommun. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsföräldrars uppfattningar om hud-mot-hud – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Gynnerstedt; Caroline Siberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Känguruvård; hud-mot-hud; spädbarn; nyfödd; fullgången; föräldraskap; moderskap; upplevelser; anknytning;

  Sammanfattning : Background: The newborn child needs to be close to its parents. Skin-to-skin has, from both older and newer research, demonstrated positive effects for both the child and the parents physical and mental well-being. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet känner.

Din email-adress: