Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Språket är nyckeln! : En intervjustudie om språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beate Tutschku; [2017]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt; litteracitet; lärares perspektiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Lästriangeln – en modell för systematisk läsundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Wejrum; [2017]
  Nyckelord :The reading triangle; the text triangle; teaching of reading; reading strategies; reading comprehension; literacy; metacognition; scaffolding; visual learning.; Lästriangel; texttriangel; läsundervisning; lässtrategier; läsförståelse; litteracitet; metakognition; stöttande undervisning; synligt lärande.;

  Sammanfattning : International student assessments show that reading comprehension among Swedish pupils has decreased and the Swedish school system has become less successful in compensating for the variety of pupils’ background. The aim of this study is to examine whether the reading triangle, which is an adaption of the text triangle, provides a beneficial model to use at lower secondary level to enhance advanced reading comprehension and to systematize the teaching of reading on the basis of models developed in research on writing. LÄS MER

 3. 3. Får dom vara med? : En studie av tillgänglighet i en bilderbok

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; Eleanor Petersson; Mia Theise; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; accessibility in a picture book; design; picture book; vectors; processes; Kritisk litteracitet; tillgänglighet i en bilderbok; design; bilderbok; vektorer; processer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. Thebook was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the thirdplace in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla(Bergström, 1985) which is the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Kärlek eller elände, det svåra valet : En studie om lärares val av skönlitteratur inom ämnet Svenska som andraspråk på gymnasieskolans introduktionsprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Maja Setréus; [2017]
  Nyckelord :Kritisk litteracitet; skönlitteratur; Svenska som andraspråk; språkintroduktionsprogram; andrafiering;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar lärares val av skönlitteratur inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram samt hur dessa val motiveras ifråga om tema och tänkbar identifikation för den aktuella elevgruppen. Syftet är att undersöka vilka litterära teman som föredras och varför samt att även identifiera om särskilda teman undviks i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Digital litteracitet i svensk grundskola Digital litteracitet enligt svenska styrdokument och lärares praktik

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lena Asp; [2016-10-05]
  Nyckelord :digital litteracitet; digital kompetens; medie- och informationkunnighet; MIK; läroplan; styrdokument; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to look into how the Swedish National Agency for Education define digital literacy and corresponding concepts in the Swedish curriculum for primary and secondary education from 1980 to 2011 and to discover how compulsory school teachers fulfil the mission. This is done by posing the following questions: How is digital literacy defined in Lgr11 and previous curriculums? How is this task defined in the curriculums of the compulsory school? How do teachers working in primary and secondary education fulfil the task of digital literacy?To achieve a comprehensive picture of how digital literacy has been described since the computer made the first appearance in schools, an analysis of curriculums from 1980 until 2011 was carried out. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteracitet.

Din email-adress: