Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. ”Ursäkta vad betyder fråga?” Formbaserad sfi-undervisning för vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nina Begovic Jönsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :kort utbildningsbakgrund; grundläggande litteracitet; muntlig undervisning; formbaserad språkundervisning; COLT-schema; ekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en kommunikationsetnografisk ansats med samtalsanalytiska inslag, med syftet att beskriva den interaktionspraxis som förekommer vid klassrumsinteraktion i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare med ingen eller kort utbildningsbakgrund. Utifrån ett ekologiskt perspektiv på språk och lärande undersöker denna studie de lektionsaktiviteter som förekommer i undervisningen och den språkanvändning som dessa ger möjligheter till. LÄS MER

 2. 2. Alla familjers bibliotek? En fallstudie kring hur folkbiblioteken i Malmö stad görs tillgängliga för spädbarn med flerspråkiga familjer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Malin Reimerthi; Linnea Ekström; [2017]
  Nyckelord :Intersectional perspective; multilingualism; babies; parents; family literacy; early childhood literacy; children s libraries; case study; ALM; Library- and Information studies; de los Reyes Mulinari; Intersektionellt perspektiv; flerspråkighet; spädbarn; föräldrar; familjelitteracitet; spädbarns litteracitet; barnbibliotek; fallstudie; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to investigate how the public libraries in the city of Malmö in Sweden, work with and towards babies under the age of one and their parents, with a specific focus on multilingual families. We also aim to investigate the awareness amongst the librarians in their meeting with this group. LÄS MER

 3. 3. Språket är nyckeln! : En intervjustudie om språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beate Tutschku; [2017]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt; litteracitet; lärares perspektiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Litteraciteten som mur eller möjlighet. Lärares erfarenheter av att arbeta medlitteracitetsprocessen hos Sfi-elever med kort utbildningsbakgrund.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Jansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter kring vad som kan utgöra hinder och svårigheter i arbetet med litteracitetsprocessen på Sfi, och hur skolan kan arbeta kring dessa hinder. Genom en kvalitativ intervjustudie har sex Sfi-lärares erfarenheter av att arbeta med litteracitetsprocessen hos Sfi-elever med kort utbildningsbakgrund samlats in. LÄS MER

 5. 5. Bättre matematiklärande med memorering? För vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Malmberg; [2017]
  Nyckelord :anpassning; bedömning; kunskapssyn; lärande; matematiksvårigheter; matematisk litteracitet; memorering; numeracitet; PISA;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Malmberg, Ingrid (2017). Bättre matematiklärande med memorering? För vem? Speciallärarprogrammet med inriktning Matematikutveckling, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteracitet.

Din email-adress: