Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Kartläggning i numeracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Åkesson; [2018-02-06]
  Nyckelord :kartläggning; numeracitet; visuell litteracitet; bildtolkning; mediering; kulturella redskap; nyanlända;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och diskutera kartläggningsmaterial och kartläggningsbild i numeracitet för nyanlända elever äldre än 9 år, samt kartläggares uppfattningar och erfarenheter av materialet och användningen av det. Metoden är kvalitativ och uppsatsen bygger på intervjuer med fem kartläggare, fyra observerade kartläggningssamtal samt analys av den kartläggningsbild somkartläggningssamtalen utgår ifrån. LÄS MER

 2. 2. Möten och relationer i naturen : En studie om barns naturvetenskapliga kunskapsskapande utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Lundell; Matilda Solenberg; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk litteracitet; hållbarhetsfrågor; ekologi; naturvetenskap; meningsskapande; neomaterialism; utforskande; yngre barn; samhandlande; materiell-diskursiv intra-aktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Musikens skriftspråk : Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Timmy Svensson Roswald; [2018]
  Nyckelord :notläsning; läsning; a vista; läs- och skrivinlärning; litteracitet; musiklärare;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna. LÄS MER

 4. 4. Berättandets magi - En studie om det muntliga berättandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Berättande; handdocka; literacy; lärplatta; mediering; sociokulturellt; språklig miljö;

  Sammanfattning : Forskning visar att vi idag jämfört med för många år sedan inte längre använder oss av det muntliga berättandet. Det muntliga berättandet skapar många ingångsvägar till att lära sig lyssna, skriva, skapa förståelse, utveckla sin fantasi och göra oss till egna berättare. LÄS MER

 5. 5. The Goal of Literacy Teaching - to Complete School or Make a Change? A Critical Analysis of Literacy Teaching in Multilingual Classrooms in South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Krstic; Nikki Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Access; bilingualism; critical literacy; design; diversity; education; English; language; literacy; literacy teaching; meaning-making; multilingualism; power; South Africa; teaching; engelska; flerspråkighet; kritisk litteracitet; kritiskt textarbete; läs- och skrivförmåga; läs- och skrivundervisning; makt; meningsskapande; mångfald; språk; språkundervisning; Sydafrika; tillgång; tvåspråkighet; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : This qualitative minor field study is conducted in a multilingual public secondary school in the Eastern Cape province of South Africa. The aim is to analyse the literacy teaching from a critical literacy point of view and to gain new perspectives on how to work with literacy in multilingual classrooms in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteracitet.

Din email-adress: