Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Alla familjers bibliotek? En fallstudie kring hur folkbiblioteken i Malmö stad görs tillgängliga för spädbarn med flerspråkiga familjer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Malin Reimerthi; Linnea Ekström; [2017]
  Nyckelord :Intersectional perspective; multilingualism; babies; parents; family literacy; early childhood literacy; children s libraries; case study; ALM; Library- and Information studies; de los Reyes Mulinari; Intersektionellt perspektiv; flerspråkighet; spädbarn; föräldrar; familjelitteracitet; spädbarns litteracitet; barnbibliotek; fallstudie; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to investigate how the public libraries in the city of Malmö in Sweden, work with and towards babies under the age of one and their parents, with a specific focus on multilingual families. We also aim to investigate the awareness amongst the librarians in their meeting with this group. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln! : En intervjustudie om språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beate Tutschku; [2017]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt; litteracitet; lärares perspektiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i företagsekonomi. LÄS MER

 3. 3. Lästriangeln – en modell för systematisk läsundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Wejrum; [2017]
  Nyckelord :The reading triangle; the text triangle; teaching of reading; reading strategies; reading comprehension; literacy; metacognition; scaffolding; visual learning.; Lästriangel; texttriangel; läsundervisning; lässtrategier; läsförståelse; litteracitet; metakognition; stöttande undervisning; synligt lärande.;

  Sammanfattning : International student assessments show that reading comprehension among Swedish pupils has decreased and the Swedish school system has become less successful in compensating for the variety of pupils’ background. The aim of this study is to examine whether the reading triangle, which is an adaption of the text triangle, provides a beneficial model to use at lower secondary level to enhance advanced reading comprehension and to systematize the teaching of reading on the basis of models developed in research on writing. LÄS MER

 4. 4. Gud akhbar : En didaktiskt analys av islams framställning i läroböcker för gymnasiets religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Dimitrios Karatzios; [2017]
  Nyckelord :Orientalism; Religion; Content analysis; Literacy; Textbooks; Islam; Orientalism; Religion; Innehållsanalys; Litteracitet; Läroböcker; Islam;

  Sammanfattning : Critical studies of upper secondary text books in religion is a popular essay topic for soon to be teachers in Swedish universities. In particular the study of the portrayal of Islam in said textbooks, using Edward Saids well discussed oriental studies as a foundation. LÄS MER

 5. 5. Får dom vara med? : En studie av tillgänglighet i en bilderbok

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; Eleanor Petersson; Mia Theise; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; accessibility in a picture book; design; picture book; vectors; processes; Kritisk litteracitet; tillgänglighet i en bilderbok; design; bilderbok; vektorer; processer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. Thebook was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the thirdplace in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla(Bergström, 1985) which is the focus of this study. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteracitet.

Din email-adress: