Sökning: "melior"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet melior.

 1. 1. Användbarhet kring patientjournalsystemet Melior : Uppfattningar från användare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Persson; [2017]
  Nyckelord :Medical record; Melior; Usability; Healthcare; Journalsystem; Melior; Användbarhet; Hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Elektroniska journalsystem är verktyg och beslutssystem för att hantera patientinformation isamband med vård och behandling inom vården. Ämnet som studien berör är användbarhet kringjournalsystemet Melior. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet i ett enhetligt informationssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joacim Gerdbo; Victor Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Informationssystem; Enhetlig; Beställares påverkan; Region Skåne; Melior; PMO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användbarhet i system är idag en stor faktor för om ett utvecklingsprojekt får ett lyckat utfall eller inte. Likväl går det att konstatera att implementering av ett enhetligt system inom en verksamhet kräver förändring av arbetsprocesser vilken kan få en naturlig påverkan på systemets användbarhet. LÄS MER

 3. 3. Behandlingsresultat av radioterapi och laserterapi hos patienter med tidig glottisk cancer En retrospektiv journalstudie 1998 – 2010 vid Skånes universitetssjukhus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Nathalie Clarhed; [2012]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Såväl radioterapi (RT) som laserterapi/kirurgi (LT) används med framgång som primärbehandling för tidig glottisk larynxcancer men vilken metod som föredras varierar mellan olika kliniker runtom i världen. Evidensbaserad forskning och konsensus saknas. LÄS MER

 4. 4. Släpp musen! - att använda kortkommandon i journal- och datasystem sparar tid.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katarina Jochems; [2011-12-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: När musen började användas på 70-talet var den bara ett pekdon och ett verktyg att rita med. På den tiden var det tangentbordet som användes för att ”tala” med datorn. Idag är det musen som styr funktionerna och vi är vana vid att klicka oss hit och dit. LÄS MER

 5. 5. SkåneGemensamt Melior IS-integration vid Skånes Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Henrik Persson; Martin Sköld; [2011]
  Nyckelord :Skånes Universitetssjukhus; IS-system; IS-integration; Sammanslagningar; Integrationsramverk; Organisation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Region Skåne har slagit samman Skånes två största sjukhus vilket har bemötts på många olika sätt, både positiva och negativa. Vi anser att sjukvården i Skåne är av stort allmänintresse och har därför valt att granska hur integrationen av journalsystemen utförts vid sammanslagningen, detta genom projektet SkåneGemensamt Melior. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet melior.

Din email-adress: