Sökning: "social konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade orden social konstruktion.

 1. 1. Digital teknik och digital teknikanvändning : Diskursiva perspektiv på vårdnadshavares förhållanden, erfarenheter och förväntningar i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Bergdahl; Caroline Enberg; [2018]
  Nyckelord :Digital technology; Preschool; Social Constructionism; Guardians perspective; Digital teknik; Förskola; Socialkonstruktionism; Vårdnadshavares perspektiv;

  Sammanfattning : Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknik­användning. Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. LÄS MER

 2. 2. Lekterapi - för barnens skull : En kvalitativ studie om hur lekterapeuter resonerar kring leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Alenius; Josefine Bernholtz; [2018]
  Nyckelord :Lekterapi; lek; lekterapeuter; sjukhus; kommunikation; samspel; socialkonstruktionismen; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Vår studie kommer ha sitt fokus på verksamheten på lekterapi där förskollärare och fritidspedagoger arbetar. Av den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det finns forskning om hur leken används i förskolan men inte om hur den används på lekterapin. LÄS MER

 3. 3. Hur nära kan Man vara? : En studie om mäns relation till intimitet och närhet kopplat till normer kring att vara man.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ivve Martinez; [2018]
  Nyckelord :Genus; Manlighet; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Intimitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att vara man kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet och genom det bidra till en vidare diskussion om jämställdhet. Forskningsstudiens fokus breddar begreppet jämställdhet genom att den bidrar till att utöka kunskapen om ojämställdhet som existerande även inom könskategorin män, och inte enbart mellan kvinnor och män. LÄS MER

 4. 4. Får jag ställa en korkad fråga - äldre immigrant, vad betyder det? : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals konstruktion av äldre immigranter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Idalina Brito; Olivia Dreierström; [2018]
  Nyckelord :Elderly; immigrants; home care professionals; social construction; categories.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how home care professionals construct older immigrants. The study was conducted by a social constructional perspective. The study consists of focus group interviews with three different home care groups. The data was analysed by using the theoretical concepts Categorizing and Making of the Others. LÄS MER

 5. 5. Från second chance school till högre utbildning : Studier på folkhögskola som en identitetskapande och självstärkande process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Loön; [2018]
  Nyckelord :second chance school; Fryshusets folkhögskola; självkänsla; högre utbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupareförståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnarstudien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusetsfolkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet social konstruktion.

Din email-adress: