Sökning: "standalone material"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden standalone material.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm : En studie av dagens förhållanden som utgångspunkt för framtida insatser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studierKTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :SERGIO SANCHEZ MORALES; [2017]
  Nyckelord :smart; subway; stations; Stockholm; Attraktiva; smarta; tunnelbanestationer; hållbar; utformning; upplevelsevärde; stationer; anläggningar;

  Sammanfattning : Intresset som ligger till grund för denna rapport är att få moderna och attraktiva tunnelbanestationer i den närmaste framtiden. Formgivningen av framtida tunnelbanestationer i Stockholm kräver att man tar hänsyn till ett antal faktorer. LÄS MER

 3. 3. Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm : En studie av dagens förhållanden som utgångspunkt för framtida insatser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sergio Sánchez Morales; [2017]
  Nyckelord :Attractive; smart; subway; stations; Stockholm; interventions; qualitative; study; Attraktiva; smarta; tunnelbanestationer; Stockholm; upplevelsevärde; anläggningar; lösningar; kvalitativ; intervjuer;

  Sammanfattning : Intresset som ligger till grund för denna rapport är att få moderna och attraktiva tunnelbanestationer i den närmaste framtiden. Formgivningen av framtida tunnelbanestationer i Stockholm kräver att man tar hänsyn till ett antal faktorer. LÄS MER

 4. 4. Internal benchmark of IKEA's Sourcing Assignment processes and documents across business areas and categories - A multiple case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Axel Heiskanen Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sourcing Assignment; Internal benchmark; Multiple-case study; Cross-case analysis; Internal best practice; Category management in purchasing; Category source sourcing plan; IKEA way of working; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: The IKEA Range & Supply organisation consists of business areas (BAs) and categories. BAs work with product development toward end-customers while the material-based categories work toward suppliers with purchasing and sourcing related tasks. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av självförsörjande utomhusbelysning för offentlig miljö : Ett exteriört designkoncept av LED-enhet med elektricitet genererad av solenergi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Emanuelsson; [2015]
  Nyckelord :designprocess; fristående belysningslösning; exteriör; solcellsmodul; LED-enhet;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Su-Ping Chen Burman har med sitt företag SC Burman utvecklat en fristående enhet för offentlig utomhusbelysning som i linje med hållbar utveckling är självförsörjande och på så vis fungerar utan kontakt med befintligt elnät. Konceptet hade designats helt utifrån tekniska förutsättningar och därför efterfrågades en ny gestaltning för att passa in i fler miljöer med andra krav på en utvecklad estetisk design med ett nytt helhetsintryck. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet standalone material.

Din email-adress: