Sökning: "Åsa Sturesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Sturesson.

  1. 1. Hur upplever svenska millennials syftesdriven marknadsföring annorlunda, när det kommer från lokala kontra globala varumärken?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anton Särnell; Pontus Carlén; Åsa Sturesson; [2021]
    Nyckelord :Marknadsföring; Syfterdriven marknadsföring; Syfterdriven kommunikation; Business and Economics;

    Sammanfattning : Kurs: ​FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Pontus Carlén, Åsa Sturesson, Anton Särnell Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Syftesdriven marknadsföring, Anknytning, Komparativ fördel, Varumärkeskapital, Misslyckande, Statistiskt signifikant Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om unga svenska konsumenter skulle uppfatta lokala varumärken i ett annat ljus jämfört med globala varumärken när de utövade syftesdriven marknadsföring. Metod: Genom att använda definitionerna av Alden et al (2013) representerade SAS det lokala varumärket medan Gillette representerade det globala varumärket. LÄS MER