Sökning: "öppet brev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden öppet brev.

  1. 1. "Du kan gå nu." : En kvalitativ textanalys av Jonas Hassen Khemiris öppna brev till justitieministern Beatrice Ask

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

    Författare :Linda Karlsson; Amanda Johnsson; [2016]
    Nyckelord :emotionell politisk sfär; öppet brev; Bästa Beatrice Ask; Jonas Hassen Khemiri; genreanalys; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask som publicerades i Dagens Nyheter, Kultur och Nöje, 13 mars 2013. Det öppna brevet var ytterligare ett inlägg i den då pågående debatten kring REVA-projektet och delades rekordmånga gånger på sociala medier. LÄS MER