Sökning: "Ab Ahlbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ab Ahlbom.

  1. 1. Principer för samordnad utveckling

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Niklas Olsson; Lisa Lindgren; [2000]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Principer för samordnad utveckling. Hur får man en utbildningsplan somharmoniserar kompetensutveckling med systemutveckling ochverksamhetsutveckling?Författare: Lisa Lindgren och Niklas Olsson.Handledare: Birgitta Ahlbom (Institutionen för Informatik, GU).Anders Hagström (Modo Paper AB). LÄS MER