Sökning: "Afroamerikansk teologi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Afroamerikansk teologi.

  1. 1. Nobody Knows but Jesus : Tidig afroamerikansk gospel förstådd utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Amandus Granlund Åberg; [2018]
    Nyckelord :Gospel; Gospelmusik; Befrielseteologi; Afroamerikansk teologi;

    Sammanfattning : In this essay I explore how early African-American gospel music can be interpreted from a theological liberation perspective. To highlight the most important parts of liberation theology, I take help from Gustavo Gutiérrez' A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation, and James H. LÄS MER