Sökning: "Agnes-Cecilia Österberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes-Cecilia Österberg.

  1. 1. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
    Nyckelord :bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

    Sammanfattning : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. LÄS MER