Sökning: "barnavårdsutredning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet barnavårdsutredning.

 1. 1. "..vi gör allt vi kan för att inte placera ert barn" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av glappet mellan SoL och LVU

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Martina Larsson; Alice Larusson; [2023]
  Nyckelord :Discretion; the gap between SoL and LVU; motivational work; intermediate constraint; child care investigation; Handlingsutrymme; glappet mellan SoL och LVU; motivationsarbete; mellantvång; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var tudelat. Syftet var att undersöka hur socialsekreterare upplever situationer där socialtjänsten konstaterat att en familj är i behov av insatser, men både samtycke från vårdnadshavare och skäl att tillämpa 2 § LVU saknas. LÄS MER

 2. 2. Bedöma omsorgsförmåga hos en förälder som använder våld mot barnets andra förälder : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sarah Teodorsson; [2023]
  Nyckelord :violence; caring ability; social service; child protection investigation; systematic assessment tools; våld; omsorgsförmåga; socialtjänst; barnavårdsutredning; systematiska verktyg;

  Sammanfattning : Barn som upplever våld mellan sina föräldrar är per definition utsatta för psykiskt våld. Det är socialnämndens uppdrag att utreda barnets situation där en del i utredningen är att se hur barnets föräldrar kan tillgodose barnets behov i den situation som föreligger, samt att erbjuda stöd. LÄS MER

 3. 3. Fyra månader av möjligheter : Skolframgångens plats i en barnavårdsutredning ur socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Schröderheim; Jennifer Ökvist; [2023]
  Nyckelord :social worker; child care investigation; school; street-level bureaucracy; systems theory; socialsekreterare; barnavårdsutredning; skola; gatubyråkrati; systemteori;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how social workers view their role's responsibilities, opportunities and challenges in young people's school success, in child care investigations. This important aspect in society has not, according to the authors of this essay, been sufficiently addressed in the past, especially not in child care investigations. LÄS MER

 4. 4. Till vems bästa? : Barns rättigheter i vårdnadstvister där det framkommit uppgifter om våld inom familjen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadstvist; barns rättigheter; barnkonventionen; våld; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; riskbedömning;

  Sammanfattning : The best interests of the child should be a primary consideration in matters of custody, residence, and access. The assessment of the best interests of the child should in particular consider the risk of the child being harmed and the child's need for a close contact with both parents. LÄS MER

 5. 5. ”Kan du berätta om en gång mamma eller pappa varit dum mot dig?” : En kvalitativ studie om barns delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabriella Rizzo; [2022]
  Nyckelord :Children; Participation; Capacity for action; Child care investigations; Social service worker; Signs of Safety.; Barn; Delaktighet; Handlingsutrymme; Barnavårdsutredning; Socialsekreterare; Signs of Safety.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka socialsekreterares uppfattning av barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar som använder sig av metoden Signs of Safety. Syftet med studien har även varit att undersöka socialsekreterares reflektioner, möjligheter, svårigheter och funderingar i arbetet med barns delaktighet. LÄS MER