Sökning: "Alexander Beyer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexander Beyer.

 1. 1. Identitetsskapande genom en teoretiskt förankrad historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; historiemedvetande; historiedidaktik; identitet; identitetskonstruktion; kulturell identitet; lärandestrategier; värderingar; värderingsskapande; värderingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar att granska vilka implikationer lärares förhållningssätt har för elevers identitetsutveckling samt identifiera vilka effekter historieundervisning har för elevers värderings- och identitetsskapande om den är förankrad i relevant teori. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt behandlar är: i) Vilken inverkan har historielärarens inställning till elevens värderings- och identitetsskapande? ii) Hur påverkas elevens värderings- och identitetsskapande genom tillämpningen av historiedidaktiska teorier i undervisning? För att finna ett adekvat underlag till arbetet gjordes en systematisk sökning av nyckelord med relevans för frågeställningarna, i databaser med tydliga pedagogiska inriktningar: SwePub, Libsearch, ERIC och Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. Motivations for Engaging in Entrepreneurial Activity in the Informal Sector in Sub Saharan Africa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Beyer; Blake Morgan; [2018]
  Nyckelord :Opportunity entrepreneurship; Necessity entrepreneurship; Informal sector; Entrepreneurial antecedents; Determinants of entrepreneurship; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : In this paper we investigate entrepreneurship in the informal sector in Sub-Saharan Africa. Using data from the World Bank we examine the motivational antecedents for why individuals become self-employed within the informal sector. LÄS MER

 3. 3. Development of Therapeutic Vaccines against IL-18 and Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Alexander Beyer; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER