Sökning: "Alexey Kabanov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexey Kabanov.

  1. 1. Livslängd hos keramisk fiber i elektriska industriugnar

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

    Författare :Alexey Kabanov; [2018]
    Nyckelord :Insulation wool; industrial production; energy efficiency; degradation; climate impact.; isoleringsfiber; industriell produktion; energieffektivisering; degradering; klimatpåverkan.;

    Sammanfattning : Dagens energianvändning minskar till följd av rådande miljöpolitik som kräver att industrier energieffektiviserar sina tillverkningsprocesser och minskar användningen av fossila bränslen. Målet med detta är att reducera den slutliga energianvändningen till 50 % och balansera eltillförseln i framtiden. LÄS MER