Sökning: "Alla Klintborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alla Klintborg.

 1. 1. Amyotrofisk lateralskleros och effekten av behandling med riluzol. Kan masitinib och edaravone bli ett alternativ eller komplement till riluzolbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alla Klintborg; [2018]
  Nyckelord :ALS; Amyotrofisk lateralskleros; riluzol; masitinib; edaravone;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en grupp motorneuronsjukdomar som leder till degenerering och död av centrala och perifera motoriska neuroner. ALS patienter drabbas av muskelsvaghet, muskelförtvining i skelettmuskulatur och förlamning. Överlevnaden efter diagnosen är ca två år i de flesta fall. LÄS MER

 2. 2. Begreppet Fossilisering : Om avstannad språkutveckling

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carl Klintborg; [2011]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Fossilisering; Stagnation; Interimspråk; Selinker;

  Sammanfattning : Sammandrag   Föreliggande uppsats handlar om fossilisering. Fossilisering är ett begrepp som belyser andraspråksinlärares avstannade språkutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken språksyn som ligger bakom fossilisering och hur det definieras samt hur forskningen har använt begreppet. LÄS MER