Sökning: "Amanda Haak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Haak.

  1. 1. Östersjön – hav eller resurs? : en studie om gasledningen genom Östersjön

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Amanda Haak; [2009]
    Nyckelord :Östersjön; gasledningsprojektet; marina miljön;

    Sammanfattning : Uppsatsen ”Östersjön – hav eller resurs?” är skriven 2008 av Amanda Haak på C-nivå med hjälp av handledaren Hele Kiimann, doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet.Gasledningsprojektet är ett av de mest debatterade projekten idag. LÄS MER