Sökning: "Amanda Kummelstam Thunberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Kummelstam Thunberg.

  1. 1. Flyktingkrisen 2015 : Tankar och känslor inför flyktingar som kommer till Sverige

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Carolina Heinsvig; Amanda Kummelstam Thunberg; [2016]
    Nyckelord :flyktingar; multikulturalism; rasism; empati; resurser;

    Sammanfattning : Krigsläget i Mellanöstern har resulterat i en stor flyktingkris och antalet asylsökande i Sverige 2015 var dubbelt så många jämfört med 2014. Syftet med denna studie var att undersöka mottagares (svenskars) tankar och känslor kring den rådande flyktingkrisen samt vad det finns för skäl till varför människor känner och tänker så. LÄS MER