Sökning: "Amanda Stärn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Stärn.

  1. 1. Från minus på kontot till feta semesterplaner, betydelsen av maskulinitet hos före detta missbrukare, from in the red to sumpyuous holiday plans

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Amanda Stärn; Anders Vesterlund; [2007-07-04]
    Nyckelord :Identitet; maskulinitet; Missbruk; Män; Process; vändpunkt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER